28-11-10г.

Още с идването си на власт при падащи бюджетни приходи ГЕРБ посочи като един от приоритетите на управлението си в условия на криза борбата със сивата икономика.
oще...
10-11-10г.

Групата държави срещу корупцията (GRECO) в рамките на Съвета на Европа публикува днес доклада си за България, в който се оценяват мерките за борба с корупцията.
oще...